Delvis strukturerad samtalsmetodik kombinerad med andra informationskällor för att besvara en frågeställning och återföra slutsatser till en person eller uppdragsgivare. Metodiken används på mellanchefsbefattningar och befattningar däröver.

Metodiken ger en ökad förståelse för hur en person kan fungera i olika ledarsituationer och hur kompetensen använts bakåt och framåt i tiden utifrån egen attityd och tillvägagångssätt.

Under en halv dag ges möjlighet att samtala och reflektera över sin karriär utifrån en struktur som underlättar att bättre se de karriärval man gjort, vad de berott på och hur färdigheterna matchat olika organisatoriska nivåer.

Vi tar fram data med hjälp av reflektionssamtal och eventuella referenser och sammanställer detta skriftligt i förhållande till frågeställningarna, kunskap om personens historia och våra teoretiska utgångspunkter.

Ingår som ett av flera beslutsunderlag för ny roll, kompetensutveckling eller underlag för successionsplanering på organisatorisk nivå.

Behöver du som chef eller din organisation kompletterande beslutsunderlag för er förkompetensutveckling och successionsplanering?

Vill du veta mer, bestämma att ses – eller bara komma i kontakt?

Slå gärna en signal, eller skicka ett mail
EvaKristina Lilja
CEO
+46 707 35 50 22
eva.k@ekl.se

Karriär--och-successionsplanering