Tillsammans med en eller flera chefer utvecklar vi ledarskapet så att det bättre får med sig organisationen mot målen och skapar värde. När ledarskapet utvecklas tillsammans med oss så kommer förmågan att leda att öka och sättet att styra att minska.

Vi utvecklar ledarskapet utifrån konkreta problem som behöver lösas. Vi ger nya insikter och månar om att arbetet sker utifrån både affären och lärprocessen.

Vi har förståelse för hur strukturfrågor och ledarskapsfrågor hänger ihop och att vissa förutsättningar inte går att påverka, vilka konsekvenser detta ger och hur detta påverkar olika handlingsalternativ.

Vi anpassar teori och praktik till det som bäst gagnar situationen. Vi har en palett av teorier och teman kopplade till dem som vi arbetar utifrån. Några exempel på teman är roller och ansvar, beslutshantering, motstånd och drivkrafter i förändringsarbete.

Ett av våra delmål är att underlätta så att nya insikter så snabbt som möjligt omsätts till handling.

Om utvecklingsarbetet ska ske på individ och/eller gruppnivå bestäms utifrån era önskemål och vad som gagnar förändringsledarskapet bäst.

Behöver du bli bättre på att få andra med dig mot målen?

Vill du veta mer, redo att diskutera ett projekt – eller bara komma i kontakt?

Slå gärna en signal, eller skicka ett mail

EvaKristina Lilja
CEO
+46 707 35 50 22
eva.k@ekl.se

Förändringsledarskap