Vi analyserar nuläget och upprättar en handlingsplan utifrån era strategiska avsikter så att förändringsinitiativ utvecklas i rätt riktning och där de gör bäst nytta.

Vår erfarenhet är att övergripande strategier ofta är abstrakta och att det är tidskrävande att harmonisera dem med utvecklingsområden inom ledarskap och organisation, så att rätt prioriteringar görs och mål nås. Därför väljs detta ofta bort och följden blir att förändringsarbetet inte bidrar till målen och löser de viktigaste problemen.

Upplägget av vårt arbete i att harmonisera strategierna med utvecklingsinitiativen sker utifrån kundens situation och intention; mål, styrning, kvalitetsuppföljningar etc. och mängden ny data som vi behöver samla in och analysera till handlingsplanen.

Är era strategier harmoniserade med de förändringsarbeten ni gör?

Vill du veta mer, redo att diskutera ett projekt eller bara komma i kontakt?

Slå gärna en signal, eller skicka ett mail

EvaKristina Lilja
CEO
+46 707 35 50 22
eva.k@ekl.se

Förändringsarbete-utifrån-verksamhetsmål