Strateg, processkonsult, engagerande pedagogik och utvecklande klimat

EKL står för EvaKristina Lilja som arbetat i 19 år som konsult – inklusive fyra år som anställd konsult på Kreab – och nästan lika många år som anställd i näringslivet.

Kvalitén på hennes arbete beror till stor del på hur väl hon lyckas att förena kundens utmaningar och intentioner med potentialen hon ser så att det leder till konkreta förbättringar.

EvaKristina kombinerar strategi, organisation och psykologi/beteende utifrån situation. Hon vet att lyhördhet, tålamod och styrning krävs och att vissa förutsättningar inte går att påverka och hur detta inverkar på olika handlingsalternativ.

Som processkonsult medverkar hon till att skapa en engagerande pedagogik och ett klimat som öppnar upp för både angelägna och besvärliga frågor.

Hennes ekonombakgrund, certifiering som coach utifrån NLP, certifiering i gestaltpsykologi samt genuina intresse för hur människor lyckas i sitt arbete, kommer väl till pass när hon med vänlighet, tydlighet och tålamod ger nya perspektiv och stöd till sina kunder.

Utifrån egen erfarenhet i chefsroller och som verksamhetsansvarig vet hon hur det känns att styras och hur man själv kan uppleva det egna ledarskapet på både gott och ont.

Hon har bland annat haft befattningar i ledningsgrupp och projektledning i företag som Siemens, Tele2 och Volvo Personvagnar. Det har omfattat affärsutveckling, verksamhetsutveckling och personalledning i rollen som kommunikationsdirektör, affärområdeschef, marknadskommunikationschef och projektledare för större svenska och internationella projekt.

Vid sidan om olika förändringsuppdrag har hon under tio års tid genomfört ledarskapskartläggningar. De har innefattat strukturerade intervjuer, tolkning av 360 graders analyser, test i konflikthantering, test i personlighet och test utifrån olika ledarroller. Syftet med kartläggningarna har varit såväl utveckling, urval och successionsplanering på individ- och organisationsnivå.

När uppdragen kräver förstärkning av kompetens, arbetar hon med ett nätverk av etablerade konsulter. De anlitas i samråd med uppdragsgivaren för dennes godkännande. EKL ansvarar för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för vår verksamhet, såsom synen på ledarskap, kompetens, andra etiska frågor samt sekretess.

Samverkan genom åren

EKL startades av EvaKristina Lilja och en önskan att förädla och dela med sig av erfarenhet i främst strategisk, integrerad kommunikation och varumärkesarbete i kombination med verksamhetsutveckling.

Till en början var hon associerad med Arbos Affärsutveckling, ett konsultbolag som arbetade med varumärkesfrågor utifrån segmentering, differentiering och positionering. Från 2006 till 2015 har hon arbetat inom Svennerstål & Partners konsultnärverk, ett managementbolag inom ledarskap och organisationsutveckling.

eva.k@ekl.se

Referensuppdrag

Det är inte utan viss stolthet som vi under perioden 2000 till 2015 har arbetat med följande företag och organisationer:

Agora Individ och Ledarskap AB Aker Solutions BAE Systems Botkyrka Kommun Boxer Ericsson Global Services Ericsson Internet Applications and Solutions Euroline Funplanet Kassmyraskolan Kriminalvården Aker Kvaerner Maritime SEB Kort Siemens Sverige Skandia Skanska Skarpnäcks skola Smedslättsskolan Solbergaskolan SL Specialpedagogiska skolmyndigheten Stockholms Läns Landsting