Vi arbetar med förändringsarbete som skapar ökad förståelse, dialog och motivation som leder mot ökad organisatorisk effektivitet. Vårt fokus ligger på detta i kombination med lämplig teori och praktik. Det är i detta vår relevanta erfarenhet finns.

Centralt i vårt arbete är att underlätta så att nya insikter leder till konkret handling och förändring.

Vårt arbete förfinas hela tiden utifrån återkopplingar från kunder, litteratur, forskning och vad som skapar ökat värde i organisationer.

Uppdrag och kvalité

Omfattningen på våra uppdrag specificeras innan start. Vi är lyhörda och har modet att ifrågasätta problembeskrivningar så att uppdragen täcker in det som inte alltid är uppenbart för våra kunder.

Kvalitén på vårt arbete beror till stor del på hur väl vi lyckas att förena kundens utmaningar med potentialen vi ser så att det leder till konkreta förbättringar.

Kompetens

Kompetens definierar vi som en kombination av kunskaper, färdigheter och beteenden som krävs för att uppnå ett förutbestämt resultat. Kompetens är situationsbestämd och kopplad till specifik arbetsprestation.

Vi är processkonsulter, experter och använder beprövad metodik

Vi anser att människors kognition och intelligens utvecklas i samspel med andra människor och påverkas av i vilket sammanhang och för vilket ändamål utvecklingen sker.

Som processkonsulter värnar vi om att skapa en engagerande pedagogik, ett klimat som uppmuntrar samtal och diskussioner och som stöder lärprocesser i en bestämd riktning.

Kunskapen vi överför grundas på erfarenhet, forskning och beprövade metodiker och modeller i syfte att driva våra kunders utveckling framåt i avsedd riktning.

Gör kunskap av forskning och erfarenhet

Vi hjälper våra kunder att identifiera, strukturera och gå i land med ett mer ändamålsenligt ledarskap. I det gemensamma arbetet stöder vi lärprocesser, överför kunskap, dokumenterar arbetet och gör avstämningar och utvärderingar som återförs i syfte att kunskap lämnas kvar när vi lämnar.

Vi arbetar inom fyra områden – tre interna och ett externt

EKL-initiativ

Redo att diskutera ett projekt, vill du veta mer – eller bara komma i kontakt?

Slå en signal, eller skicka mig ett mail

EvaKristina Lilja
CEO
+46 707 35 50 22
eva.k@ekl.se