Främjar ditt ledarskap en etisk företagskultur?

Exekutiva chefer framställs ofta som giriga, tävlingslystna och enbart inriktade på egen ekonomisk vinning. Samtidigt finns det åskilliga av dem som älskar sina arbeten eftersom det bidrar till urbanisering, minskad klimatpåverkan och ökad global handel utifrån ett etiskt förhållningssätt.

När det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba introducerades på börsen, framförde VD Jac Ma till investerarna att alla företags uppgift är att lösa globala problem.

Volkswagen har glömt detta faktum och till följd av att det förlorar de nu såväl pengar som förtroende.

Många exekutiva chefer är högt betalda för att främst arbeta för en grupp – de nuvarande ägarna. Chefernas uppgift är inte att skapa värde ur flera aspekter utan att verka och ta beslut som i första hand gagnar de nuvarande ägarna och dem själva.

Det är inte konstigt att intresset för etiskt ledarskap ökar med hög hastighet. Ordet etik har sina rötter i det grekiska ordet ethos, som betyder ”brukligt”, ”sedvänja”, eller ”karaktär”. Etik är de principer, värderingar och antaganden som definierar vad som är rätt och fel i det vi gör. Det handlar om respekt, att vilja andra gott, rättvisa, ärlighet och frågor som berör samhället i stort.

Rättvisa är viktigt för oss människor och vi arbetar effektivare när vi upplever att vår arbetsplats behandlar oss och andra intressentgrupper med respekt och belönar etiska förhållningssätt.

Ett etiskt ledarskap startar alltid på den högsta nivån i en organisation – VD och styrelse – därifrån sipprar det ner och formar organisationens etiska kultur.

Följare och underställda till etiska ledare förefaller att: Identifiera sig mer med sin organisation, vara mer effektiva och ha en starkare relation till närmaste chef, agera och ta beslut som är etiska och låter bli att handla oetiskt.

 

Varför inte börja med att fråga dig själv:

  • Handlar jag utifrån en större samhällsnytta?
  • Behandlar jag andra på ett juste sätt?
  • Visar jag andra tillit?
  • Lever jag upp till våra etiska principer, regler och lagar?
  • Belönar jag etiska beslut och förhållningssätt?

 

Det finns en mängd litteratur inom området etiskt ledarskap: Några tongivande personer är: F.O. Walumbwa, D.M Mayer, P.Wang, A.L. Christensen, A. Bandura, B.M. Bass, J.M. Burns, P.M. Senge, T.W. Noel, J. Dalla Costa