Strategier för att hantera “wicked problems”

Ett bra ledarskap är att lösa problem, veta vad man ska göra och agera på ett tydligt sätt. Detta leder ofta till att problem som är komplexa och har många dimensioner blir lösta på samma sätt som andra problem. Resultatet blir frustration och ineffektivitet.

Litteraturen skiljer på tame och wicked problems. De förra kan vara komplicerade att lösa men de går att lösa med en traditionell linjär process inom en acceptabel tidsram.

Wicked problems kan inte lösas på sätt vi är vana vid. Sannolikt finns det ingen slutgiltig lösning på dem för de är knutna till starka professionella, politiska och moraliska aspekter och de utmanar övergripande strukturer, kunskap, förmågor och kapacitet.

Varför ser vi inte alltid tydligt skillnaden mellan problemen? Varför fortsätter organisationer och regeringar att tillämpa processer och metoder som inte är lämpliga?

En orsak är att det är enkelt att tämja problemet. Konstruera om det så att det framstår som ett vanligt problem och sedan tillämpa det vanliga sättet att lösa det…

 

De vanligaste strategierna för att arbeta med wicked problems är:

  1. Auktoritär strategi. En grupp eller en individ utses som ansvarig för processen och har ensam beslutanderätt över besluten.
  1. Centralt för strategin är makt, inflytande och marknadsandelar. Intressenterna är inställda på ett win-loose resultat.
  1. Tolererar osäkerhet och arbetar länge med problemet.Arbetet får ta mycket tid och resurser i anspråk. Nya, innovativa lösningar prövas och förkastas och styrningsmekanismer såsom exempelvis policys justeras under arbetets gång.

Att arbeta med wicked problems är att ta ett steg ut i det okända och att ta beslut som blir bra trots osäkerheten. Det handlar om människor, timing och risktagande.

Samtliga strategier behöver ledare som kan ta snabba beslut med god intuition, bra politiska känselspröt och god människokännedom. Detta kan knytas till begreppet flow. Vi är i flow när vår kapabilitet matchar utmaningarna i vårt arbete.

Det finns en mängd litteratur om wicked problems. Några tongivande författare är: Nancy Roberts, Melvin Webber, Herb Simon och Horst Rittel.