Uppmuntrar er chefskultur innovation och proaktivitet?

Idag förväntas organisationer att snabbare än tidigare anpassa sig till förändringar i sin omvärld. Organisationer som bygger in flexibilitet och proaktivitet i det de gör skapar konkurrensfördelar.

En innovation definieras som en ny idé och lösning på problem. Det kan vara i form av en produkt, lösning, process, affärsidé, tjänst, teknologi, matematisk metodik med mera som visar sig lovande, fungerar eller är ny. Att använda ett gammalt föremål på ett nytt sätt är också en innovation, liksom att tillverka en existerande produkt i ett annat material än tidigare.

Ikeas sätt att förpacka en monteringsfärdig möbel i ett platt paket är exempel på en mycket framgångsrik innovation – den var principiellt ny och vann insteg på marknaden och i samhället.

En organisation som är innovativ skapar konkurrensfördelar. Dess styrka är att den lyckas omvandla mänskliga behov till idéer, produkter och lösningar och ibland innan behoven har uttalats.

För att lyckas med att vara innovativ och proaktiv krävs det att:

  1. Utifrån ett starkt konceptuellt och organisatoriskt ledarskap undanröja hinder för medarbetarna så att beslut kan tas så nära kunderna som möjligt
  2. Ledarskapet uppmuntrar initiativ och kan avgöra när medarbetare tar initiativ som är innovativa
  3. Belöna medarbetare som löser problem snarare än skapar dem

Varför inte som verksamhetsansvarig börja med att fråga dig själv: Uppmuntrar vår chefskultur innovationer och proaktivitet?

Har vi kunskaper och energi internt för att skapa en mer proaktiv och innovativ organisation eller behöver vi ett externt stöd för att komma igång med detta?

Det finns en mängd litteratur inom området innovationer och förändringsledning: Några tongivande personer inom området är: Clayton M. Christiansen, Malcolm Gladwell, Henry Mintzberg, Geoffrey K. Moore, Everett M. Rogers, Joseph A. Schumpeter, Bernard M. Bass och Bruce J. Avolio.