Hem

Förändringsarbete-kräver-både-stabilitet-och-flexibilitet.

Strategier för att hantera “wicked problems”

Förändringsarbete – Förändringsledarskap – Successionsplanering

Mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån att leda, motivera och organisera verksamheter mot ökad nytta och effektivitet. Vi förstår affär, ledare och människa.

Kvalitén på vårt arbete beror till stor del på hur väl vi lyckas att förena kundens utmaningar och intentioner med potentialen vi ser så att det leder till konkreta förbättringar.
Centralt i vårt arbete är att skapa förståelse, dialog och bidra till konkreta förbättringar i verksamheten utifrån våra kunders övergripande strategier och intentioner.

Använder pragmatik, engagerande pedagogik och ett klimat som gagnar förändring.

Vi kombinerar kunskap om strategi, organisation och psykologi/beteenden så att organisationers dolda värden och mänskliga potential bättre kan realiseras.

Vår kunskap och metodik är väl beprövad och flexibel. Den förfinas ständigt utifrån återkopplingar från kunder, forskning och det som skapar ökade värden i organisationer.

Förståelsen för chefers komplexa och mångtydiga ansvar och roller utvecklar vi ständigt.

Vi medverkar till att:

  • Harmonisera den strategiska avsikten med att leda, motivera och organisera
  • Utveckla ledarskapet utifrån faktiska interna och externa behov och problem
  • Skapa underlag för beslut om karriär- och successionsplanering

Kombinerar metodik och erfarenhet

  • För abstrakta idéer och krav till platser där de skapar resultat
  • Arbetar utifrån individ-, grupp och organisationsnivå
  • Utvecklar ledarskapet utifrån aktuella utmaningar
  • Tydliggör komplexa förändringsprocesser och hur de kan skapa ökad effektivitet
  • Underlättar för organisationen och ledaren att bättre se sig själv i relation till olika situationer

Nyheter & Reflektioner

Vad säger våra kunder om oss?

Ger energi, nya insikter och lösningar. Har på ett engagerat och kompetent sätt hjälpt mig att sätta upp ett fåtal mål, att delegera mer och följa upp mer effektivt.

Idag lägger vi ner mindre tid i möten, de är färre, mer strukturerade och vi har fått ner frekvensen på våra möten.

Idag förstår jag bättre vad jag själv gör, hur jag undviker och oftast reagerar i konfliktsituationer. Varför andra gör det de gör och hur jag kan få dem att agera annorlunda.

Idag är teamet mer bekvämt i att utmana varandra och vara strategiska när diskussionerna hettar till. Det påverkar både våra affärer och arbetet positivt.

Har varit en ovärderlig hjälp i att strukturera och kommunicera vårt kvalitetsarbete på ett sätt som är engagerande och enkelt för vår organisation att förstå.

Som nytillträdd VD fick jag en oberoende partner att bolla kompetensfrågor med, kopplade till affärsplanen och den förändring vi höll på med.